Verdikjeden

Den trebaserte verdikjeden skaper 40 mrd årlig og er blant våre aller største eksportnæringer. Verdikjeden sysselsetter 25.000 personer, hovedsakelig i distriktene og gjør en viktig jobb for bærekraft og miljø. Uten lønnsomhet i hele verdikjeden er vi ikke i stand til å tilfredsstille de politiske forventningene om verdiskaping, sysselsetting og klimagoder. Allikevel har rammebetingelsene gradvis blitt forverret sett i forhold til konkurrerende land. Industri legges ned. Andre har lav lønnsomhet og mulighetene for utvikling svekkes gradvis. NORSKOG mener at det må gjennomføres en helhetlig gjennomgang av rammevilkårene i den trebaserte verdikjeden, med formål om å jevne ut handicap i konkurransen mot andre land.    

 

Norexeco åpen for handel - september 2015

Det gjelder å holde hodet kaldt - september 2015

Skogeierne med felles innspill til Skogmeldingen - juni 2015

Skog22 rapporten overlevert Regjeringen - januar 2014

NORSKOG takker nei til deltakelse i Skog Norge - november 2014

INON og skogsveier - mai 2014

Skogsbilveier kan tilpasses endret klima - april 2014

Paradigmeskifte i tømmermarkedet - mars 2014

Farten i skognæringen - desember 2013

Verdikjedens innspill til regjeringsforhandlingene - september 2013

Mattilsynet på villspor - september 2013

Hvem vil satse på skogen - september 2013

Er hun opptatt av skogen? - mai 2013

750 millioner i tiltakspakke for skognæringen - april 2013

Arbeiderpartier fronter skog- og trenæringen! - april 2013

Trenger strakstiltak - mars 2013

Tofte i spill - kritisk for verdikjeden - februar 2013

Høringssvar om EUs tømmerforordning mot ulovlig hogst - januar 2013

Riksrevisjonen svarer ikke på spørsmålet - september 2012

Krisepakken til skogindustrien 2012

Om krisepakken til skogindustrien

Om krisepakken til skogindustrien 2

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »