Miljø

Her kan du lese hva NORSKOG har uttalt seg om i kronikker, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre medier. 

 

Høring: "Natur for livet" - april 2016

Mener hjorteviltsforvaltningen truer artsmangfoldet - mars 2016

Stortingsmelding om naturmangfold lagt frem i dag - desember 2015

Hva gjør man når miljøvernet selv er en klimautfordring? - august 2015

Karbonavtrykket for bygget starter med materialene - mai 2015

Klimaskog: Hvor mye karbon binder en byråkrat? - mai 2015

Innspill vedr. praktiseringen av Naturmangfoldloven - mars 2015

Brev til statsministeren om regnereglene for skog i en ny klimaavtale - januar 2015

Miljøhensyn i skog virker etter hensikten - juni 2014

Frykter ikke karbon-bakrusen - mars 2014

Skog må brukes for å ha klimaeffekt - januar 2014

Fornyelse av miljøpolitikken? - september 2013

En demonstrasjon av kunnskapsløshet fra partiet Venstre - april 2013

Lokal forvaltning av motorferdsel er ønskelig! - mars 2013

NORSKOG kritisk til bruken av "prioritert art" eller "utvalgte naturtyper" - august 2012

 

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »