Om NORSKOG

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere. Vi arbeider for å oppnå gode rammebetingelser for et aktivt og dynamisk skogbruk. Skatt, eiendomsstruktur, transport, næringsutvikling, miljøforvaltning og industripolitikk er blant våre viktigste  næringspolitiske arbeidsfelter.

Vår meningsberettigelse avhenger av faglig kvalitet i alt vi gjør. I tillegg til å være en medlemsorganisasjon er derfor NORSKOG som konsern bygd opp for å øke konkurransen i tømmermarkedet, forsterke det faglige fundamentet og øke næringens politiske gjennomslag.    

  

 

 

Ønsker du å bli medlem? 

Send en forespørsel til oss, så sender vi deg utfyllende informasjon om NORSKOG.

Oversikt over NORSKOGs styre og distriktsstyrer finner du her.

 

NORSKOG representerer skogeiere som står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge, og som eier mer enn 13 millioner dekar skog og utmark.

NORSKOG fremmer medlemmenes næringspolitiske standpunkt og yter skogfaglig konsulentbistand til medlemmer og til andre private og offentlige oppdragsgivere. I tillegg har NORSKOG et bredt internasjonalt kompetansemiljø.

 

Vi mener at en sterk privat eiendoms- og disposisjonsrett gir driftige eiere og en sterk næring. Derfor er den private råderetten forutsetningen for varig optimal bruk av naturressursene som råstoff

til en verdikjede som gir arbeidsplasser og produkter

til et bærekraftig samfunn. 

 

Det er et ansvar å eie skog, fordi du råder over ressurser som har stor betydning for samfunnet. 

Vår holdning er å ivareta dette ansvaret slik at skogen drives på en bærekraftig måte, i samspill med brukere, og i tråd med samfunnets forventninger. 

 

NORSKOG er både medlemsorganisasjon og kompetansebedrift. Tømmeromsetning og salg av skogtjenester i både inn- og utland utgjør fundamentet både for vår økonomi og næringspolitikk. 

 

NORSKOG har som mål å være det fremste fagmiljøet i landet innen anvendt skogfag. 

Kombinasjonen av praktisk skogforvaltning og sterkt politisk engasjement, gjør NORSKOG til en viktig aktør innen norsk skog- og utmarksforvaltning.

 

NORSKOG er mest kjent for de store skog-eiendommene. Likevel organiserer NORSKOG et bredt spekter av eiendommer:

 

 

Informasjon

Vi ønsker å holde våre medlemmer og andre interessenter aktivt informert om hva som skjer innen næringen: 

 

NORSKOGs nyhetsbrev Årringer kommer ut hver 14. dag med siste nytt fra skognæringen - i tillegg til kommentarer fra våre ansatte om aktuelle saker innen næringspolitikk, tømmermarked og skogfag.

 

NORSKOG sin hjemmeside www.skoginfo.no blir daglig 

oppdatert med henvisning til eksterne og interne nyheter som er relevante for skognæringen.

 

All kunnskap som er opparbeidet i konsernet brukes til næringspoltisk arbeid, til å finne nye markeder og styrke våre medlemmers interesser. Her ser du vårt organisasjonskart som viser mangfoldet i konsernet:

 

 

NORSKOG (S50) første styre fotografert på Bristol av hovmester Eriksen. Fra venstre Per Heiberg, Mads Wiel, Sven Bugge, Peder Holand adm.dir, Valentin Sibbern (formann), Tom Burchardt, Jens P. Heyerdahl (jur. rådgiver), Fritz Anker-Rasch, Ole Anker-Rasch

 

 

 

Næringspolitisk avdeling

Arne Rørå

Administrerende direktør

Oppgaver og fagfelt:

Næringspolitikk, administrasjon og ledelse.

Mobil: + 47 913 35 914

Send e-post »

Benthe E. Løvenskiold

Næringspolitisk sjef

Oppgaver og fagfelt:
Næringspolitikk og skatt

Mobil: + 47 91 87 80 54

Send e-post »

Styret og distriktsstyrene

Dato: [11.06.14]

Publisert av:

Les mer »