Eiendomsutvikling

Det er bare fantasien og markedet som setter grenser for hvordan naturgrunnlaget kan settes i produksjon. Medlemsmassen i NORSKOG har lang erfaring med å ta eiendommens samlede ressurser i bruk. Merittlisten strekker seg fra jakt- og fiskebasert reiseliv, opplevelsesturisme og salg av tomter og hytter, til omsetning av geologiske forekomster og kraftproduksjon. Dette har også preget næringspolitikken i organisasjonen, der hensynet til de samlede ressursene på en eiendom har stått i høysetet.

Konsulentmiljøet i NORSKOG har kompetanse og praktisk erfaring med naturbasert produktutvikling, og har bistått kunder både i Norge og utenlands på dette fagfeltet. Mulighetsanalyser med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, marked og offentlige rammebetingelser er et av produktene NORSKOG kan tilby. Tilsvarende med forvaltningsplaner for fisk- og vilt, administrative modeller, avtaleverk osv.

NORSKOG har for øvrig gjennomført og er delaktig i ulike FoU prosjekter rundt tilleggsnæringene, og dekker fagspekteret fra kartlegging og plan til realisering og drift.   

 

Kraftproduksjon

Mulighetsanalyser

 

Kontakt meg om Eiendomsutvikling: