Norsk Viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?

Norsk viltkjøtt er en fantastisk råvare. Viltkjøttet kan være et viktig ledd i verdiskaping og næringsutvikling, men veien fra skogen til middagsbordet kan være noe kronglete. Jegeren må ta noen valg med tanke på hvor langt i verdikjeden det er ønskelig å være med og hvilke ressurser dette krever.

 

Prosjektet er ledet av NORSKOG, og har blant annet resultert i NORSKOG-Rapport 2016-1_Norsk Viltkjøtt - helt eller stykkevis og delt.  Arbeidet er finansiert av Skogtiltaksfondet, samt gjennom sentrale BU-midler fra LMD. 

 

Klikk her for å laste ned prosjektrapporten

 

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »