Hogsttidspunkt for gran på Vestlandet

NORSKOG Rapport 2015-1

 

NORSKOG har, finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet, utarbeidet en rapport om hogsttidspunkt for gran på Vestlandet.

 

Det er diskusjon om riktig alder for hogst av kulturgranskog på Vestlandet. Flere hevder det hogges for tidlig og at det gir lav lønnsomhet for skogeier på grunn lav andel skurtømmer og lavt volum. Denne rapporten, som er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet, diskuterer relevante faktorer for skogens verdiutvikling med eksempler fra Vestlandet. Konklusjonen er at hogst av kulturgranskog på Vestlandet i stor grad ikke skjer for tidlig og at hogst av skog med alder ned mot minstekravet i Norsk PEFC Skogstandard er økonomisk forsvarlig. 

Rapporten kan du lese her

Vi har også utarbeidet et kort sammendrag/veileder som du kan lese her

Kontaktpersoner hos NORSKOG er:

Even Bergseng (+47) 22 51 89 44

Tormod Dale (+47) 22 51 89 50

 

 

 

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »