Genom att lära av Gudrun kan skogsskador hindras

Dato: [19.12.14]

Kilde: Skogen

Den 8 januari 2015 är det tio år sedan stormen Gudrun drabbade södra Sverige. Omkring 75 miljoner kubikmeter skog blåste ned. Det motsvarar en normal årsavverkning i hela landet och tre årsavverkningar i Götaland. Cirka 80 procent av de träd som blåste ned i Gudrun var gran. Skogsstyrelsen har nu sammanställt erfarenheter av stormen.

Les mer på Skogen »

Nytt fra NORSKOG

 • Fall i tømmerprisene på verdensbasis

  Dato: [17.12.14]

  Wood Resource Quarterly melder om dette i sin rapport for 3. kvartal 2014. 

   

 • Forståelse av reglene for avbruddsligning

  Dato: [17.12.14]

  NORSKOG mener Skatteetatens fortolkningsuttalelse får uheldig tilbakevirkende kraft.

 • Næringen sikret tilgang til Lierstranda!

  Dato: [16.12.14]

  Lier Kommune og eiendomsselskapet Eidos har nå besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke. NORSKOG har engasjert seg kraftig i saken. – Dette er en gledens dag for hele verdikjeden i en stor og viktig skogregion, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

   

Over 400 millioner bevilges til ny landbruksforskning

Dato: [19.12.14]

Kilde: regjeringen.no

Fondene for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og for forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) har innvilget 126,4 millioner kroner til nye forskningsprosjekter innen landbruket. I tillegg tildeler nå Forskningsrådet rundt 280 millioner til prosjekter på frukt/bær, skog/tre og bioøkonomi.

Les mer på regjeringen.no »

Første kapittel i håndbok om hjorteviltforvaltning er lansert

Dato: [19.12.14]

Kilde: hjortevilt.no

Ny håndbok skal hjelpe viltforvaltere å håndtere feltets mange utfordringer. Første kapittel tar for seg arealbrukskonflikter.

Les mer på hjortevilt.no »

Kan felle 87 gauper under kvotejakten i 2015

Dato: [19.12.14]

Kilde: miljodirektoratet.no

87 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer fram til 31. mars.

Les mer på miljodirektoratet.no »

Interesse rundt SB Skog

Dato: [19.12.14]

Kilde: ostlendingen.no

Meglerhuset Pareto har fått oppdraget med å selge SB Skog. Det er Statskog som selger selskapet med rundt 50 ansatte og hovedkontor i Elverum.

Les mer på ostlendingen.no »

Rovdyrene er tilbake i Europa

Dato: [19.12.14]

Kilde: nina.no

De var nesten utryddet, men de store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Deres leveområder har blitt oppstykket og europeerne flere, men rovdyrene synes å ha tilpasset seg sin nye hverdag.

Les mer på nina.no »

Regjeringa vil avprioritere svarthalespova

Dato: [18.12.14]

Kilde: sabima.no

Til tross for at bestanden fortsatt er lav vil regjeringen avprioritere svarthalespoven. Begrunnelsen er at tiltakene som kreves er i konflikt med næringsinteresser i landbruket. - Skal vi bevare biomangfoldet må regjeringen tørre å verne om konfliktfull natur, mener SABIMA.

Les mer på sabima.no »

Meldeplikt for hogst i Etne

Dato: [18.12.14]

Kilde: etne.kommune.no

Etne kommune vurderer, med heimel i § 11 i skogbrukslova, å innføre meldeplikt for skogshogst som involverer gravemaskin og hogstmaskin.  Føresegn for meldeplikt  er lagt ut på høyring.  Uttalar sendast til kommunen. Høyringsfrist: 15.02.2015

Les mer på etne.kommune.no »

Stortingets skattevedtak

Dato: [18.12.14]

Kilde: regjeringen.no

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2015

Les mer på regjeringen.no »

Her skal det skapes verdier for milliarder

Dato: [18.12.14]

Kilde: byggfakta.no

Takket være denne stranda skal det skapes verdier for flere milliarder og flere tusen arbeidsplasser skal sikres.

Les mer på byggfakta.no »

Får likevel skipe trevirke fra Lierstranda

Dato: [18.12.14]

Kilde: mtlogistikk.no

Nå starter arbeidet med å få på plass en flytende kaifront.

 

Les mer på mtlogistikk.no »

Skognæringen sikret tilgang til Lierstranda!

Dato: [17.12.14]

Kilde: Trenytt

Lier Kommune og eiendomsselskapet Eidos har nå besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke. NORSKOG har engasjert seg kraftig i saken. – Dette er en gledens dag for hele verdikjede i en stor og viktig skogregion, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer på Trenytt »

Eldre nyheter

Dato: [17.12.14]

Kilde: Tranås Tidning

Skogsstyrelsen kritiserar återplantering efter Gudrun »

Dato: [17.12.14]

Kilde: NRK Hedmark og Oppland

Ulveflokk på elleve dyr i Trysil »

Dato: [17.12.14]

Kilde: Norwea

Statskog jobber med kraftsalget »

Dato: [16.12.14]

Kilde: ssb.no

Flere felte villrein »

Dato: [16.12.14]

Kilde: aftenposten.no

Vi kan få bærekraftig bioenergi fra skog »

Dato: [16.12.14]

Kilde: aftenbladet.no

Preikestolen er ikke Disneyland »

Dato: [15.12.14]

Kilde: Nationen

Skogeiere jubler over Høyesteretts avgjørelse »

Dato: [15.12.14]

Kilde: Regjeringen

53 skogområder er vernet »

Dato: [15.12.14]

Kilde: Norwea

Vindkraftavskrivninger på høring etter nyttår »

Dato: [15.12.14]

Kilde: Aftenposten

Stjerneøkonom Thomas Piketty med advarsel til Norge »

Dato: [15.12.14]

Kilde: Østlendingen

Ulv felt i Hedmark »