Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Skoginfo

Innovativt grønt reiseliv

Dato: [01.07.16]

Kilde: NRK

Glam-camping, eller Glamping er kjent på kontinentet, men det er nytt i Norge. - Folk vil i større grad en før ha en spesiell opplevelse knyttet til overnatting. Det sier Monica Breiby som er leder for senter for Reiselivsforskning på Lillehammer til NRK.

Les mer på NRK »

Nytt fra NORSKOG

 • Regjeringen vil fjerne priskontrollen for rene skogeiendommer!

  Dato: [27.06.16]

  - Vi er svært tilfreds med at regjeringen har lyttet til våre anbefalinger om å skille mellom jord og skog, sier Arne Rørå i NORSKOG. Skog har helt andre markedsvilkår enn jord, og det må gjenspeiles i regelverket, sier han . Kombinert med at andre organisasjoner i næringen støtter opp om synet er dette en anerkjennelse av vår argumentasjon, sier Rørå.

 • Skognæringen med "veikart" til ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft

  Dato: [20.06.16]

  Verdikjeden Skog- og Tre overleverte i dag sitt forslag til hvordan skognæringen kan utvikles og bidra til grønn utvikling. Idar Kreutzer og Connie Hedegaard mottok "veikartet" fra næringen på vegne av utvalget.  

 • Rødt kort til statsråd Helgesen!

  Dato: [15.06.16]

  Den store politiske taperen denne våren er partiet Høyre, personifisert ved statsråd Helgesen. Han har i løpet av noen få uker dokumentert at partiet Høyre ikke er til å stole på, verken for Bygde-Norge eller for landets grunneiere. 

 • NORSKOGs høringssvar på landbruksbeskatningen

  Dato: [06.06.16]

  Finansdepartementet foreslår å erstatte dagens gjennomsnittsligning med en ny "Tømmerkonto".

 • Regjeringens skogvernoffensiv

  Dato: [01.06.16]

   

  I forrige uke mottok vi det overraskende vedtaket om at 10% av skogen i Norge skal vernes. Vedtaket kom ved behandlingen av Stortingmeldingen «Natur for livet». Meldingen som lå til grunn for behandlingen inneholdt ingen antydning om et prosentmål for skogvernet. Så hva skjedde egentlig?

– Vil gi flere engasjerte skogeiere

Dato: [01.07.16]

Kilde: Skog

Norges Skogeierforbund er positive til regjeringens forslag rundt priskontroll og konsesjon og mener det vil forenkle å dele fra skog og selge skogeiendommer separat. Markedet får fungere når et salg er en avtale mellom kjøper og selger, noe som er positivt med tanke på et mer dynamisk eiendomsmarked, skriver NSF på sine nettsider.

Les mer på Skog »

Politikerne sa ja, men Fylkesmannen satte ned foten

Dato: [01.07.16]

Kilde: Halden Arbeiderblad

Kommunestyret sa ja til en forsøksordning med fisketurisme på Rokkevannet. Flertallet ville tillate bruk av inntil tre båter drevet med elektrisk motor. Det sier Fylkesmannen nå nei til.

Les mer på Halden Arbeiderblad »

Den grønne fare

Dato: [01.07.16]

Kilde: Nye Meninger

Nei, det er ikke MDG, men Senterpartiet de borgerlige partistrategene bør uroe seg over det neste året, mener Marie Melgård i en kronikk i dag.

Les mer på Nye Meninger »

Google vil ha norsk vind

Dato: [01.07.16]

Kilde: Computerworld

Google har inngått en avtale om å kjøpe norsk vindkraft som en del av it-gigantens grønne strategi. 

Les mer på Computerworld »

Prisen på skog slippes fri

Dato: [30.06.16]

Kilde: nationen.no (krever innlogging)

Hver femte skogeiendom slipper priskontroll fra neste vår. – Vil føre til flere eiendommer der skogen betyr noe for eier, sier Arne Rørå i Norskog.

Les mer på nationen.no (krever innlogging) »

Får bygge lakseanlegg til 2 milliarder kroner

Dato: [30.06.16]

Kilde: .dn.no/nyheter (krever ïnnlogging)

Dette gikk raskere en vi trodde, sier grüder bak planen om verdens største oppdrettanlegg for laks på land.

Les mer på .dn.no/nyheter (krever ïnnlogging) »

Taper 350.000 på ny skogsbilvei

Dato: [30.06.16]

Kilde: nationen.no (krever innlogging)

Skogeier Stian Greni skulle tjene godt på å bygge ny vei, ifølge skogeierlaget og Fylkesmannen. Så langt ligger grunneierne an til gå i minus.

Les mer på nationen.no (krever innlogging) »

Ørlite bedre for villaksen

Dato: [29.06.16]

Kilde: njff.no

Statusrapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser litt bedring i 2015 for villaksinnsiget, men fortsatt ei halvering på tredve år. Rømming og lakselus er ustabiliserte trusler.

Les mer på njff.no »

Skotske sauebønder kjemper mot utsetting av gaupe

Dato: [29.06.16]

Kilde: nationen.no

Gaupa kan komme tilbake til Storbritannia etter å ha vært utryddet siden jernalderen. Skotske bønder protesterer.

Les mer på nationen.no »

Aktivt skogbruk er bedre for klimaet enn skogvern

Dato: [29.06.16]

Kilde: energiogklima.no

Aktiv bruk av skogen for å binde karbon i produkter som erstatter fossilt materiale, er bedre enn å verne skog for å lage et karbonlager.

Les mer på energiogklima.no »

Svenske skogeiere frykter Brexit-konsekvenser

Dato: [28.06.16]

Kilde: Nationen

Svenske skogeiere i skogsammenslutninga Södra frykter Brexit vil føre til mindre investeringer og ramme svensk skogsindustri hardt.

Les mer på Nationen »

Eldre nyheter

Dato: [27.06.16]

Kilde: http://www.atl.nu/

Minskad export för skogsindustrin >

Dato: [27.06.16]

Kilde: nrk.no

Rådyrjeger dømt >

Dato: [27.06.16]

Kilde: http://nwt.se/

De värmländska tallskogarna krymper >

Dato: [27.06.16]

Kilde: Skogeierforbundet

Øystein Aagesen i Statskog fratrer stillingen >

Dato: [24.06.16]

Kilde: NRK

Vil ha tømmer vekk fra veikanten >

Dato: [24.06.16]

Kilde: Byggmesteren

Hunton bygger ny fabrikk på Gjøvik >

Dato: [24.06.16]

Kilde: Skogen

Strategi för bioekonomi välkomnas i Sverige >

Dato: [24.06.16]

Kilde: Norsk Sau og Geit

CWD-funn skaper bekymring >

Dato: [24.06.16]

Kilde: Terrengsykkel

Stor interesse for stisykling som produkt >

Dato: [23.06.16]

Kilde: forskningsradet.no

Stor interesse for bærekraftig skogbruk >

Dato: [23.06.16]

Kilde: nibio.no/nyheter

Økningen av borreliose skyldes ikke bare hjortedyra >