– Kan få gigantetablering

Dato: [25.11.15]

Kilde: glomdalen.no

KONGSVINGER: – Dersom glåmdalsdistriktet arbeider samlet, målrettet og smart de nærmeste årene, kan dere bli belønnet med en industriell gigantetablering i løpet av det neste tiåret.

Les mer på glomdalen.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Eierskifte på landbrukseiendom, hva nå?

  Dato: [26.11.15]

  Er dere i en fase der neste ledd skal ta over eiendommen? Benytt muligheten til å snakke med familien om overdragelse av eiendom, for eksempel i juleferien når man er samlet. NORSKOG har lang erfaring med rådgivning  i generasjonsskifter og kan spare dere for mye hodebry og fallgruver. Du kan spare en del på å ta de riktige valgene til rett tidspunkt.

 • Spennende muligheter med hydrogen

  Dato: [25.11.15]

  Andreas Wessel vil lage hydrogen til Ruters busser ved småkraftverket sitt i Nittedal. Nå har han i samarbeid med Småkraftforeninga fått 100 000 kroner fra Forskningsrådet for å utrede mulighetene.

   

 • Enighet mellom Regjeringspartiene og støttepartiene.

  Dato: [23.11.15]

  Hovedtrekkene i budsjettet beholdes, men det flyttes på 5,9 mrd kroner. Budsjettet har blitt mer grønt og det legges opp et grønt skatteskifte.

 • Gundersen vil ha fakta om ulven på bordet!

  Dato: [17.11.15]

  Gunnar Gundersen (H) har vært ensom våpendrager for næringen i rovviltpolitikken. Han mener stortingets behandling av bestandsmål og rovviltsone stilles i bero i påvente av pålitelig faktagrunnlag. NORSKOG støtter dette synet. – Det påhviler skogbruket et miljømessig uttømmende «føre –var-prinsipp» og det sammen bør som et minimum gjelde norske miljømyndigheter, sier Gaute Nøkleholm.

 • Skatt for utvikling eller avvikling?

  Dato: [17.11.15]

  Det har vært skrevet mye om NORSKOGs synspunkt ift. regjeringens forslag om gevinstbeskatning ved salg av eiendom til familie. Hvis man må velge mellom dagens system eller Regjeringens forslag så velger NORSKOG det siste. Dette har skapt debatt, men bakgrunnen for valget, og nyansene bak konklusjonen, er behendig utelatt.  

Statusrapport for mangfoldet i norsk natur

Dato: [25.11.15]

Kilde: miljodirektoratet.no

Naturindeks for Norge 2015 viser at naturindeksverdien for skog har steget siden 1990, mens vi ser en nedadgående trend for våtmark og åpent lavland.

Les mer på miljodirektoratet.no »

Historisk lav villaks-bestand i Trøndelag

Dato: [25.11.15]

Kilde: nrk.no

Bestanden er nå under halvparten av hva den var for rundt 25 år siden.

Les mer på nrk.no »

Lovutvalg skal gjennomgå fjelloven og statsallmenningsloven

Dato: [25.11.15]

Kilde: regjeringen.no

Regjeringen har bestemt at det skal nedsettes et lovutvalg som skal gjennomgå statsallmenningslovverket. Statsallmenningslovverket består av fjelloven og statsallmenningsloven.

Les mer på regjeringen.no »

Etablerer nytt logistikk-selskap

Dato: [24.11.15]

Kilde: Treindustrien

Viken Skog SA og flere tømmertransportører på Østlandet har blitt enige om å stifte selskapet Viken Logistikk AS. 

Les mer på Treindustrien »

Skogportalen – et nytt verktøy for skogbruket

Dato: [24.11.15]

Kilde: Landbruksdirektoratet

NIBIO har lansert Skogportalen i Kilden. Skogportalen sammenstiller relevant miljøinformasjon og tilpasser behovene til både skognæringen og offentlig forvaltning.

Les mer på Landbruksdirektoratet »

Stipender til skogfagstudenter

Dato: [23.11.15]

Kilde: regjeringen.no

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dag ut 350.000,- kroner i stipend til 6 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. - Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og god kompetanse som næringen har behov for, sier Listhaug.

Les mer på regjeringen.no »

Kebony bygger ny fabrikk til 177,5 millioner

Dato: [23.11.15]

Kilde: bygg.no

Den norske treprodusenten Kebony investerer 177,5 millioner kroner i ny fabrikk i Belgia.

Les mer på bygg.no »

Julstängt för uppgradering på Soknabruket

Dato: [23.11.15]

Kilde: woodnet.se

Moelvens sågverk i Sokna några mil norr om Oslo byggdes  1972. Sedan dessa har det givetvis hänt en del, men sågens vd, Atle Nilsen. Är bestämd när han menar att justerverket är passé. – Moelven Soknabruket har stort behov att öka kapaciteten med moderna tekniska lösningar. Bara så kan vi reducera kostnaderna..

Les mer på woodnet.se »

Høy skatt rammer grønn omstilling

Dato: [23.11.15]

Kilde: energibransjen.no

Regjeringen går inn for å senke selskapsskatten for å gi drahjelp til norsk næringsliv, men tiltaket skal ikke gjelde vannkraftprodusenter. Det er et stort paradoks i en tid da alle snakker om behovet for et "grønt skifte" i økonomien.

Les mer på energibransjen.no »

Nordic Timber erstatter Nordisk Tre

Dato: [23.11.15]

Kilde: trenytt.no

Nordic Timber på engelsk omhandler sorteringsregler for skurlast av gran og furu. Reglene omfatter firesidig kvalitetssortering. De omfatter ikke trelast til konstruktive formål.

Les mer på trenytt.no »

Varsler store billeangrep i granskogene

Dato: [20.11.15]

Kilde: bondebladet.no

Granbarkbillen kan gi store tap.

Les mer på bondebladet.no »

Eldre nyheter

Dato: [20.11.15]

Kilde: packnet.se

Metsä Group tredubblar FSC-certifierad skogsareal >

Dato: [20.11.15]

Kilde: adressa.no

Skogsarbeidere frykter nedleggelse av Norske Skog >

Dato: [20.11.15]

Kilde: regjeringen.no

Rekorder i Østfold-skogbruket >

Dato: [20.11.15]

Kilde: Skog.no

Ny rødliste! Det går bedre i skogen. >

Dato: [18.11.15]

Kilde: trenytt.no

Nye energikrav i nye bygg >

Dato: [18.11.15]

Kilde: e24.no

Norske Skog får misligholds-stempel >

Dato: [18.11.15]

Kilde: papernet.se

Skogsindustri flyttar till Skåne >

Dato: [18.11.15]

Kilde: forskning.no

Rypa har kommet inn på rødlista >

Dato: [18.11.15]

Kilde: moren

– Storstilt planting må til >

Dato: [18.11.15]

Kilde: e24.no

Ber kreditorene godta «evigvarende» gjeld >

Dato: [18.11.15]

Kilde: nrk.no

Tette anlegg vil eliminere lakselusa >

Dato: [17.11.15]

Kilde: regjeringen.no

Elgjakt uten jaktlag - enkeltmannsjakt >