Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Skoginfo

Norge fikk regnskogpris i New York

Dato: [26.05.16]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen holdt takketalen på et arrangement i New York 11. mai, da Norge fikk hovedprisen for arbeidet med å redusere avskogingen i tropiske land

Les mer på regjeringen.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Vernefeber kan gi «frivillig vern» på billigsalg!

  Dato: [26.05.16]

  Mandag behandlet Stortinget innstillingen til handlingsplan for naturmangfold. Resultatet ble 10% vern som en målsetting for skog i Norge. Dette er å gå bioøkonomien baklengs i møte, mener NORSKOG og advarer skogeiere mot at «verne-feberen» kan sette verdier i fare. Bruk skogøkonomisk kompetanse hvis du vurderer "frivillig vern", er NORSKOG's klare råd til skogeierne.

 • Frontalangrep på Høyre og FrP på vegne av skognæringen.

  Dato: [23.05.16]

  Marit Arnstad (SP) filleristet Høyre og FrP i Stortinget under behandlingen av handlingsplan for norsk artsmangfold. Som eneste representant som gikk imot 10% skogvern i komitebehandlingen fant hun holdningen til privat eiendomsrett underlig fra Høyre og FrP.   

 • 10% skogvern i Stortinget i dag

  Dato: [23.05.16]

  På torsdag i forrige uke behandlet Stortingets Energi- og Miljøkomite' forholdet til skogvern og meldeplikt. Stikk i strid med både skog- og miljøfaglig dokumentasjon. 31% av landets skogareal er underlagt ulike restriksjoner, men bare et selektivt utvalg av disse kvalifiserer til å telle med i 10% målet. - Hvis prosenten vedtas må den omfatte alle former for vern, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.   

 • Skogbranndag på Sognsvann 22. mai

  Dato: [19.05.16]

  Vårværet har slått til og skogbrannfaren er økende i mange norske skogområder. Samtidig ser vi konsekvensene av voldsomme naturkrefter gjennom bilder og reportasjer fra katastrofebrannen i Alberta i Canada. Skogbrannforebygging er tema for Skogbranndagen på Sognsvann 22. mai, som også ble gjennomført i fjor med nærmere 8000 deltakere. Hjertelig velkommen til familiedag på Sognsvann førstkommende søndag!

 • God overgangsordning presentert i revidert Nasjonalbudsjett

  Dato: [11.05.16]

  I dag kom beskjeden om at det blir en ny overgangsordning for skogeiere som gikk ut av virksomhetsbegrepet . For disse skogeierne som gikk ut av gjennomsnittsligningen ved årsskiftet ville vedtaket fra Statsbudsjettet i fjor ført til at mange ville få vesentlig høyere skatt.

Han blei møtt med jubel hos skognæringa

Dato: [26.05.16]

Kilde: nrk.no

EIKEFJORD (NRK): Skognæringa blomstrar, og nøkkelen til større suksess er betre infrastruktur. Den nøkkelen er regjeringa i ferd med å vri om, meiner næringa sjølv.

Les mer på nrk.no »

Prionsykdom påvist hos norsk elg

Dato: [26.05.16]

Kilde: nettavisen.no

Veterinærinstituttet har påvist prionsykdommen CWD hos en norsk elg. Det er første gang at sykdommen påvises hos elg i Europa.

Les mer på nettavisen.no »

Advarer skogeiere mot vernefeber

Dato: [26.05.16]

Kilde: avisa-st.no

Stortingets målsetting om skogvern vekker reaksjoner i skognæringen

Les mer på avisa-st.no »

Stortinget verner 10 prosent av skogen i Norge

Dato: [26.05.16]

Kilde: nearadio.no

10 prosent av landets produktive skog skal vernes! – Bioøkonomien i revers, mener NORSKOG.

Les mer på nearadio.no »

Krever påbud om merking av oppdrettslaks

Dato: [25.05.16]

Kilde: fiskeribladetfiskaren.no

Norske Lakseelvers landsmøte krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og spores til rettmessig oppdretter.

Les mer på fiskeribladetfiskaren.no »

Moelven Trysil AS stanser produksjonen på grunn av flom

Dato: [25.05.16]

Kilde: trenytt.no

Det er nå full produksjonsstans ved treforedlingsbedriften Moelven Trysil AS etter at Trysilelva har steget dramatisk det siste døgnet.

Les mer på trenytt.no »

To jaktlag mistet elgvald etter Fefos hundekontroll

Dato: [24.05.16]

Kilde: NRK

To jaktlag som hadde fått tildelt elgvald i Kautokeino kommune mister nå tilbudet. De kunne ikke vise frem hundene når Fefo kom på hundekontroll.

Les mer på NRK »

– Hvor blir det grønne skiftet av?

Dato: [23.05.16]

Kilde: Nationen

15 prosent av norsk skog er allerede "vernet" fra hogst, ifølge Nibio. Skognæringen synes det er nok.

Les mer på Nationen »

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er klar for ny Skogbranndag

Dato: [23.05.16]

Kilde: Regjeringen

Statistikken viser at 9 av 10 skogbranner startes av menneskelig aktivitet. Skogbranndagen har som mål å forebygge skogbrann gjennom informasjon til allmennheten generelt og barnefamilier spesielt. Søndag 22. mai er landbruks- og matminister Jon Georg Dale med på å markere Skogbranndagen 2016 på Sognsvann i Oslo.

Les mer på Regjeringen »

Svak krone gir høy aktivitet i svensk skogindustri

Dato: [23.05.16]

Kilde: Norsk Skogbruk

Det er store regionale forskjeller i tømmerprisene i Sverige, og skogeierne i Sør-Sverige er de store vinnerne. I Midt-Sverige har massevirkprisen de siste årene blitt redusert som følge av konkurransen fra norsk importvirke.

Les mer på Norsk Skogbruk »

-Skogvern ikke bra for klimaet

Dato: [23.05.16]

Kilde: P4

Skogvern er ikke bra for klimaet. Det vil gi mer CO2 i atmosfæren på sikt.

Les mer på P4 »

Eldre nyheter

Dato: [23.05.16]

Kilde: NRK

Trærnes hemmelighet >

Dato: [23.05.16]

Kilde: h-a.no

Ulv skutt i Stange søndag >

Dato: [20.05.16]

Kilde: skog.no

Stortinget med sjokkmelding til skogbruket >

Dato: [20.05.16]

Kilde: Altaposten

Flertall for å verne 10 prosent av skogen >

Dato: [20.05.16]

Kilde: Østlendingen

Satser videre med elgfestival i Trysil >

Dato: [20.05.16]

Kilde: Hamar Arbeiderblad

Trenger mer skogvern >

Dato: [20.05.16]

Kilde: DSB

Skogbranndag på Sognsvann 22. mai >

Dato: [19.05.16]

Kilde: Østlendingen

Stortinget: Nå må det skytes norsk ulv >

Dato: [19.05.16]

Kilde: Miljødirektoratet

Da er det slått fast - skogbruk er klimaarbeid i praksis >

Dato: [19.05.16]

Kilde: Smålenene

Kamp om å få kjøpe tømmer i Indre- Østfold >

Dato: [19.05.16]

Kilde: Dagens Næringsliv

Skogmeldingen utsettes til høsten >

Dato: [19.05.16]

Kilde: ABC nyheter

Nye hyl om ulv på Stortinget >