Not Found

The requested URL /view.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Skoginfo

Ulven kan være naturkriminalitet

Dato: [21.07.16]

Kilde: nationen.no

Tirsdag delte Stortingspolitiker Gunnar Gundersen (H) to bilder tatt av et viltkamera i Rendalen på Facebook. Bildene viste det som trolig er ulv, men Gundersen mente det kunne være snakk om en hybrid:

Les mer på nationen.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Helge Urstrømmen, disponent i Glommen, er død

  Dato: [13.07.16]

   

  Det var med sorg vi i NORSKOG og NORTØMMER mottok budskapet om Helge Urstrømmens død. Våre tanker går til hans nærmeste famile og gode kolleger i Glommen.

  Helge Urstrømmen
 • NORSKOG ber vegmyndighetene gi dispensasjon for tømmertransport

  Dato: [06.07.16]

  Tømmer regnes som "delbart gods" - altså at det er mulig å kjøre flere og mindre lass. Transportører av annet gods som ikke kan dele lasset får gjerne dispensasjon til å kjøre. - For skogbruket skaper dette nullområder fordi merkostnadene ofte blir for store, mener Gaute Nøkleholm. I dag ba han Samferdselsdepartementet endre reglene for tømmer.

 • NORSKOG ønsker økt helhetlig tenking i NTP

  Dato: [06.07.16]

  Ett av landets fremste næringsmessige fortrinn er nærhet til sjø og dermed potensielt lave avstandskostnader for import av råvare og eksport av ferdigvare til og fra et globalt marked. Effektiv samhandling mellom bil-, tog- og båttransport er fundamentalt viktig for fremtidig verdiskaping i Norge.

 • Regjeringen vil fjerne priskontrollen for rene skogeiendommer!

  Dato: [27.06.16]

  - Vi er svært tilfreds med at regjeringen har lyttet til våre anbefalinger om å skille mellom jord og skog, sier Arne Rørå i NORSKOG. Skog har helt andre markedsvilkår enn jord, og det må gjenspeiles i regelverket, sier han . Kombinert med at andre organisasjoner i næringen støtter opp om synet er dette en anerkjennelse av vår argumentasjon, sier Rørå.

 • Skognæringen med "veikart" til ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft

  Dato: [20.06.16]

  Verdikjeden Skog- og Tre overleverte i dag sitt forslag til hvordan skognæringen kan utvikles og bidra til grønn utvikling. Idar Kreutzer og Connie Hedegaard mottok "veikartet" fra næringen på vegne av utvalget.  

Norske Skog stiger på børsen

Dato: [21.07.16]

Kilde: dn.no

Norske Skog-aksjen suser oppover etter at papirprodusenten skrev ned verdien på sine papirfabrikker med milliardbeløp

Les mer på dn.no »

Bønder og skogeiere sentrale for klima

Dato: [21.07.16]

Kilde: regjeringen.no

Statssekretær Halleland har i dag deltatt på et seminar om bønders og skogeieres sentrale rolle i arbeidet med å redusere klimaendringene. Små skogeiere, det vi i Norden kaller familieskogbruket, forvalter ifølge FAO en tredjedel av verdens skoger.

Les mer på regjeringen.no »

Sagbrukene viktig for grønt skifte i Europa

Dato: [20.07.16]

Kilde: trenytt.no

I utviklingen av grønn økonomi spiller sagbruksindustrien i Europa en nøkkelrolle. På generalforsamlingen til den europeiske bransjeorganisasjonen EOS i Romania ble kunnskap om bruk av tre og sidestrømmer trukket fram som essensielt for bioøkonomien.

Les mer på trenytt.no »

Populært med landbruk og skog

Dato: [20.07.16]

Kilde: norsklandbruk.no

Skog­fag er enda mer populært og har alene 292 søkere, hvorav 42 har det som førsteprioritet. Da gjør det ingenting å vite at åtte av ti av årets mastergradsstudenter, allerede har fått jobb i skogbruket.

Les mer på norsklandbruk.no »

Norske Skog-styret stiller sine plasser til rådighet

Dato: [20.07.16]

Kilde: hegnar.no

«Styret sine plasser til disposisjon for å sikre at det styret som skal lede Norske Skog fremover, har full tillit fra aksjonærene»

Les mer på hegnar.no »

Planter for lite og hogger for tidlig

Dato: [19.07.16]

Kilde: nationen.no (krever pålogging)

Skogeierne ødelegger samfunns- og klimaregnskapet, advarer forskere og fylkesmenn.

Les mer på nationen.no (krever pålogging) »

Skogen sköts bättre i privat regi

Dato: [18.07.16]

Kilde: kuriren.nu

I Almedalen lanserades äganderättsinitiativet Egendomligt. Anledningen är att markägare är kringskurna av så många regleringar att det knappt längre går att tala om äganderätt. Avverkningar stoppas exempelvis på grund av förekomsten av icke hotade fågelarter.

Les mer på kuriren.nu »

Nye reglar for biodrivstoff frå 2017

Dato: [18.07.16]

Kilde: regjeringen.no

I bensin og diesel er det ofte blanda inn biodrivstoff. Klima- og miljødepartementet sender i dag på høyring forslag om nye reglar for biodrivstoff frå 2017.

Les mer på regjeringen.no »

Rovvilt og rovviltforvaltning

Dato: [18.07.16]

Kilde: regjeringen.no

Vi skal ha rovvilt i norsk natur. Samtidig skal vi leggje til rette for beitedyr i norsk utmark

Les mer på regjeringen.no »

Tiltak mot spredning av sykdom hos viltlevende hjortedyr

Dato: [13.07.16]

Kilde: lovdata.no

 

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

 

Les mer på lovdata.no »

Helge Urstrømmen er død

Dato: [12.07.16]

Kilde: glommen-skog.no

Glommens disponent Helge Urstrømmen har gått bort, 59 år gammel.

– Det er med stor sorg vi i går mottok beskjeden om at Helge Urstrømmen har gått bort og våre tanker går spesielt til den nærmeste familien. Hans plutselige bortgang etterlater et stort tomrom i Glommen, sier styreleder Egil Magnar Stubsjøen.

Les mer på glommen-skog.no »

Eldre nyheter

Dato: [12.07.16]

Kilde: mef.no

Lærlingeløft i skogen >

Dato: [11.07.16]

Kilde: Møre Nytt

– Søk om midlar til utsiktsrydding >

Dato: [08.07.16]

Kilde: regjeringen.no

ESA godkjenner avskrivningsregler for vindkraftverk >

Dato: [08.07.16]

Kilde: regjeringen.no

Nye regler for naturskade >

Dato: [06.07.16]

Kilde: skog.no

Skogforskningen i vest jubilerer >

Dato: [05.07.16]

Kilde: trenytt.no

Skal utvikle bedre fiberplater og papir >

Dato: [05.07.16]

Kilde: trae.dk

Tre er populært blant unge >

Dato: [04.07.16]

Kilde: http://www.nationen.no/

Østfold vil ha mer villsvinjakt >

Dato: [01.07.16]

Kilde: NRK

Innovativt grønt reiseliv >

Dato: [01.07.16]

Kilde: Skog

– Vil gi flere engasjerte skogeiere >

Dato: [01.07.16]

Kilde: Halden Arbeiderblad

Politikerne sa ja, men Fylkesmannen satte ned foten >

Dato: [01.07.16]

Kilde: Nye Meninger

Den grønne fare >