Tyngre lastbiler snart virklighet i Sverige

Dato: [29.05.15]

Kilde: Woodnet

Senaste veckan har Regering och Riksdag tagit två steg mot införande av 74 tons-bilar.

Les mer på Woodnet »

Nytt fra NORSKOG

 • Skog og Tre i gang ved Gardermoen

  Dato: [27.05.15]

  Geir Pollestad innledet arrangementet Skog og Tre i dag med å etterlyse en fjerning av gevinstbeskatningen, men samtidig advare mot en fjerning av konsesjonsloven. Samtidig etterlyste han politiske krefter med mot nok til å ta de rette grepene for skogen.

 • NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske

  Dato: [21.05.15]

  NORSKOG har i dag sendt ytterligere en purring til Finansdepartementet på avklaring vedrørende merverdiavgift på omsetning av jakt og fiske. 

   

 • Karbonavtrykket for bygget starter med materialene

  Dato: [18.05.15]

  NORSKOG ber Direktoratet for Byggkvalitet lage standarder for karbonavtrykket fra byggeindustrien der også byggematerialene er en del av regnestykket. Mange vil se bort fra dette og kun se på klimapåvirkningen fra det ferdige bygget. Helt feil, mener NORSKOG.

   

Økt produksjon av trelast i 2014

Dato: [29.05.15]

Kilde: Trenytt.no

Trelastproduksjonen i Norge i 2014 ble i overkant av 2,4 Mm3, en økning på ca. åtte prosent fra 2013, melder bransjekontoret Treindustrien i sin årsmelding for 2014.

Les mer på Trenytt.no »

Fikk Forskningsprisen 2015

Dato: [29.05.15]

Kilde: NMBU

Forsker Hanne K. Sjølie fikk i dag forskningsprisen ved NMBU. Prisen er på 100 000 kroner.

Les mer på NMBU »

Landbruksdirektoratet inviterer fire tømmerkaier videre

Dato: [29.05.15]

Kilde: Landbruksdirektoratet

De som nå inviteres til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd er Granvin i Hordaland, Flora i Sogn og Fjordane, Surnadal i Møre og Romsdal og Lenvik i Troms.Kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 65 mill. kroner. Det er avsatt 22,4 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2015

Les mer på Landbruksdirektoratet »

Født for få bjørn, gaupe og ulv

Dato: [28.05.15]

Kilde: Miljødirektoratet

Bestandsmålene for bjørn, gaupe og ulv er ikke nådd i 2014. Det viser en statusoversikt som Rovdata har sendt til Miljødirektoratet.

Les mer på Miljødirektoratet »

Enklere og tydeligere landbruksveiforskrift

Dato: [28.05.15]

Kilde: LMD

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Forskriften er endret i tråd med regjeringens politikk der det blant annet er lagt vekt på å gjøre reglene enklere og tydeligere.

Les mer på LMD »

NHH-professor blir NIBIO-styreleder

Dato: [27.05.15]

Kilde: Bondebladet

Victor D. Norman blir styreleder i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Les mer på Bondebladet »

Samarbeidsavtale med Norskog, Statskog og NHO

Dato: [27.05.15]

Kilde: skog.no

Norges Skogeierforbund har inngått en treårig samarbeidsavtale med Norskog, Statskog og NHO. Målet er å forsøke å få et felles grunnlag for en mer samordnet politikk på fem prioriterte områder.

Les mer på skog.no »

NJFF kjører selfie-kampanje mot lakselus

Dato: [26.05.15]

Kilde: folkebladet.no

Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) starter en selfie-kampanje for å øke fokus på lakselusproblemet. Flere kjendiser har varsla at de vil delta, skriver Norges Jeger og Fiskerforbund på sine hjemmesider.

Les mer på folkebladet.no »

'Fra barkespade til simulator' – Skogskolen i Saggrenda fyller 50 år

Dato: [26.05.15]

Kilde: Pressemelding fra Saggranda

I år er det 50 år siden skogskolen i Saggrenda så dagens lys, noe som vil bli markert lørdag 6. juni – i samarbeid med skognæringen og skogbrukets organisasjoner

Les mer på Pressemelding fra Saggranda »

Skogsindustrin kräver snabbt införande av 74 ton

Dato: [26.05.15]

Kilde: mentornewsroom.se

Regeringen tillsätter en utredning, samtidigt som Riksdagens Trafikutskott kräver ett snabbt införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. För näringslivet, jobben och miljön är detta ett betydelsefullt steg i rätt riktning.

Les mer på mentornewsroom.se »

Anmelder ikke bagateller

Dato: [22.05.15]

Kilde: Miljøkrim

"Vi skal formidle miljøfakta så det blir forståelig for omverden, og være rådgiver og pådriver for et bedre miljø. Vi anmelder ikke bagateller". Det sier Miljødirektør Ellen Hambro til tidsskriftet for miljøkriminalitet. Les intervjuet her.

Les mer på Miljøkrim »

Eldre nyheter

Dato: [22.05.15]

Kilde: Fjordaland

Ap til kamp for tomtefestarane »

Dato: [22.05.15]

Kilde: Regjeringen

Verdens høyeste trehus reiser seg i Bergen »

Dato: [22.05.15]

Kilde: Helgelendingen

Vil fjerne moms på jakt og fiske »

Dato: [21.05.15]

Kilde: lierposten.no

En aggressiv hogstføring i Finnemarka »

Dato: [21.05.15]

Kilde: skogoglandskap.no

Blomstring hos gran gir frø til skogbruket »

Dato: [21.05.15]

Kilde: regjeringen.no/

Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 1/2015 »

Dato: [20.05.15]

Kilde: Dalarnas tidningar

Rapport visar: Älgen värst för skogen »

Dato: [19.05.15]

Kilde: www.aurskog-holand.kommune.no

Ny miljøvennlig skole i tre »

Dato: [19.05.15]

Kilde: atl.nu

Rörvik storsatsar i Linghem »

Dato: [18.05.15]

Kilde: nationen.no

Har ikke solgt skog på ett år »

Dato: [18.05.15]

Kilde: skogsstyrelsen.se

Varmare klimat betyder risker för skogsbruket »