Viken Skog og AT Skog samler tømmersalget

Dato: [21.04.15]

Kilde: nrk.no

Viken Skog og AT Skog er enige om å opprette et felles salgs- og markedsselskap - Viken AT Market.

Les mer på nrk.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Viken Skog kjøper SB-Skog

  Dato: [19.04.15]

  Østlendingen meldte lørdag 18. april at Viken Skog kjøper SB-Skog. Ingen av partene vil bekrefte handelen, men Østlendingen hevder det vil bli offentliggjort i løpet av kommende uke.

 • Sensible bamser i Hedmark

  Dato: [14.04.15]

   

  Fylkesmannen i Hedmark har sendt et brev til kommunene i fylket, der Miljøvernavdelingen slår fast at å trene med løshund på bjørn om våren faller inn under kategorien «unødig jaging». Miljøvernavdelingen mener trening på bjørnespor er oppskrytt trening og at det finnes fullgode løsninger for trening av hund, uten bruk av bjørnespor.

 • NORSKOGs innspill vedr. revidert Nasjonalbudsjett 2015.

  Dato: [14.04.15]

  NORSKOG ber i vårt innspill til Finansdepartementet om at gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendommer ut av familien oppheves. Evt. kan opphevelsen begrenses til en avgrenset periode for deretter å innføre kapitalbeskatning på gevinst ved salg. 

   

Viken Skog kjøper SB Skog

Dato: [20.04.15]

Kilde: regjeringen.no

Viken Skog SA og Statskog SF har i dag blitt enige om at Viken Skog SA overtar samtlige aksjer i SB Skog AS.

Les mer på regjeringen.no »

Ny nettside for skogfolket

Dato: [20.04.15]

Kilde: gardsdrift.no

Skog og landskap har sammen med Skogkurs lansert nettsida jobbiskogen.no Det er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

Les mer på gardsdrift.no »

Skogbranntroppene styrker beredskapen med sekshjulinger

Dato: [20.04.15]

Kilde: varden.no

Alle tre skogbranntroppene i Telemark skal få hver sin nye sekshjuling, en såkalt ATV.

Les mer på varden.no »

Skogmyndighetene øker kontrollen – ikke like god planteaktivitet overalt

Dato: [20.04.15]

Kilde: slf.dep.no

Siste årene har det vært positive tall for planting, men aktiviteten er varierende. Skogbruksmyndighetene har derfor økt kontrollen av foryngelsesplikten. Særlig Vestlandsfylkene har en jobb å gjøre.

Les mer på slf.dep.no »

Tyngre lastbilstransporter tillåts

Dato: [17.04.15]

Kilde: papernet.se

Regeringen beslutade på torsdagen om en ändring i trafikförordningen så att lastbilsekipage på 64 ton får framföras på svenska vägar. Bra men otillräckligt anser Skogsindustrierna.

Les mer på papernet.se »

Dobbelt så mykje flis frå bygdesaga i fjor

Dato: [17.04.15]

Kilde: Avisa Hordaland

Vossestrand Bygdesag produserte i fjor 250 laste­billass med flis for fyringsanlegga til Hordaland bioenergi.

Les mer på Avisa Hordaland »

Enstemmig for storfusjon

Dato: [17.04.15]

Kilde: Norsk Skogbruk

Styret i Mjøsen Skog la fram et forslag til vedtak i den såkalte Biri-saken som gikk på å initiere en prosess for strukturendring av skogeiersamvirke «der fusjon av andelslagene er ett av alternativene». Men dette syntes årsmøtet ble for slapt og forandret teksten til at «fusjon av alle andelslagene er hovedmålet». Dette ble enstemmig vedtatt.

Les mer på Norsk Skogbruk »

Du betalte 420 kroner for dette i fjor

Dato: [16.04.15]

Kilde: t-a.no

Norske strømkunder finansierer vindmøller og vannkraft i Norge og Sverige.

Les mer på t-a.no »

Mjøsen vil ha storfusjon

Dato: [16.04.15]

Kilde: gd.no

Et enstemmig årsmøtet i Mjøsen Skog vedtok onsdag å be styret jobbe for at andelslagene blir fusjonert.

Les mer på gd.no »

Dette betaler Norge seks milliarder for å stoppe

Dato: [16.04.15]

Kilde: dagbladet.no

Erna Solberg fikk se klodens verste avskoging

Les mer på dagbladet.no »

Rødlisten benyttet til svartmaling

Dato: [16.04.15]

Kilde: trollheimsporten.no

Gaupa blir av enkelte beskreveteskrevet som «sterkt utrydningstruet» kan vi lese i landets medier. Som om ikke det er nok skal det etter udokumenterte påstander være den
ulovlige jakten som har stor del av skylden.

Les mer på trollheimsporten.no »

Eldre nyheter

Dato: [15.04.15]

Kilde: hjortevilt.no

Nå kan du søke om jakt »

Dato: [15.04.15]

Kilde: levangeravisa.no

Avslår søknad om bjørnehund »

Dato: [15.04.15]

Kilde: traktor.no

Skogsmaskin på militærbelter »

Dato: [15.04.15]

Kilde: regjeringen.no

Bedre oversikt over skogressurser i utviklingsland »

Dato: [14.04.15]

Kilde: slf.dep.no

Tømmeravvirkningen fortsetter å øke i 2015 »

Dato: [14.04.15]

Kilde: Gulen kommune

Grenselaus hjorteforvaltning »

Dato: [14.04.15]

Kilde: byggfakta.no

Skogeierne drar i bremsen »

Dato: [14.04.15]

Kilde: bondebladet.no

Skogfusjon på Vestlandet »

Dato: [14.04.15]

Kilde: slf.dep.no

Det plantes mer skog »

Dato: [14.04.15]

Kilde: nrk.no

Får ikkje selt unna tømmer »

Dato: [13.04.15]

Kilde: nationen.no

Skogbrannfaren øker på Østlandet »

Dato: [13.04.15]

Kilde: kystskogbruket.no

Skognæringa i posisjon for vekst »