Fjellrev blir prioritert art

Dato: [23.01.15]

Kilde: regjeringen.no

Fjellreven er vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd. Prioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre beskyttelse enn i dag. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å bedre situasjonen for truede arter.

Les mer på regjeringen.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Brev til statsministeren om regnereglene for skog i en ny klimaavtale

  Dato: [23.01.15]

  NORSKOG har sammen med andre organisasjoner i verdikjeden skog og tre, sendt et brev til statsministeren og en rekke andre statsråder vedr. regnereglene for skog i en ny klimaavtale.

   

 • NORSKOG med løsning på «konsesjonsknuten»

  Dato: [23.01.15]

  Regjeringen møter motbør til forslaget om å oppheve konsesjonsloven. De profesjonelle skogeierne i Norge mener lovens innhold vil hindre den tverrpolitisk ønskede utviklingen av hele skogsektoren. NORSKOG lanserer derfor et forslag som vil ivareta næringens behov, selv om loven videreføres.

 • Lokalpolitikk på sitt aller verste

  Dato: [16.01.15]

  Høyres kommunestyregruppe i Bamble har gått imot regjeringens forslag om opphevelse av konsesjonsloven og boplikten.

   

   

Skog22 legges frem på mandag

Dato: [23.01.15]

Kilde: Innovasjon Norge

På mandag overrekkes konklusjonene fra det regjeringsoppnevnte utvalget Skog 22 til Sylvi Listhaug. Med dette får hun verdikjedens konklusjoner i forhold til potensial og utfordringer.

Les mer på Innovasjon Norge »

Frykter dødsfall i oppryddingen etter uværet

Dato: [23.01.15]

Kilde: bygg.no

De siste ukene har stormene Nina og Mons ødelagt store skogsområder i Norge. Trond Leet fra Arbeidstilsynet frykter omkomne i oppryddingen av vindfelte trær hvis man ikke bruker riktig verneutstyr.

Les mer på bygg.no »

Kraftig økning i tømmerhogsten

Dato: [23.01.15]

Kilde: ssb.no

Skogeierne solgte i alt 9,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2014. Det er 920 000 kubikkmeter mer enn året før, som utgjør en økning på 10 prosent.

Les mer på ssb.no »

Rauma størst i fylket

Dato: [23.01.15]

Kilde: www.andalsnes-avis.no

Aldri før har det vært hogd mer skog i Rauma enn det ble gjort i 2014.

Les mer på www.andalsnes-avis.no »

"Nina" felte mykje skog

Dato: [23.01.15]

Kilde: Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen ber skogeigarar melde inn stormskader til kommunane, då det er klårt at stormfelling tilsvarande eit halvt års hogst allereie er registrert hjå forsikringsselskapa. Fylkesmannen åtvarar og om at hogst av stormfelt skog er særs farleg.

Les mer på Fylkesmannen i Hordaland »

Statskog: Kamp om arvesølvet

Dato: [22.01.15]

Kilde: frifagbevegelse.no

Regjeringen synes det er for mye statlig eierskap. Nå handler det om Statskog, som mange mener er arvesølvet.

Les mer på frifagbevegelse.no »

Saksøkers krav ble hugget i sitkagransaken

Dato: [22.01.15]

Kilde: aftenbladet.no

Grunneieren krevde erstatning oppad begrenset til 3,3 millioner kroner etter at naboen felte trær i skogen hans. I Stavanger tingrett ble han tilkjent 21.000 kroner

Les mer på aftenbladet.no »

Dyktige med skogen

Dato: [22.01.15]

Kilde: glomdalen.no

GRUE: De tenker på neste generasjon og er blant de beste på ungskogpleie. Slik blir Grue-skogen viktig i generasjoner framover.

Les mer på glomdalen.no »

Ingen grunn til bekymring for salg av skogen

Dato: [22.01.15]

Kilde: budstikk.no

Godseier Carl Otto Løvenskiold fra Bærums Verk er glad for at regjeringen vil selge ut skog og mark til private. – Det vil gi bedre skogdrift og vil ikke gå utover friluftsliv, jakt og fiske.

Les mer på budstikk.no »

Skog 22 - en strategi for fremtiden, eller for skrivebordsskuffen?

Dato: [22.01.15]

Kilde: bygg.no

Skog 22-strategien er en nasjonal strategi som legges frem 26.januar. Målet er en bred og samlende strategi for forskning, utvikling og innovasjon i den skogbaserte verdikjeden.

Les mer på bygg.no »

Fortsatt økt hogst og høyere tømmerpriser

Dato: [21.01.15]

Kilde: ssb.no

Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 4. kvartal 2014 enn i samme periode året før. I gjennomsnitt fikk skogeierne 354 kroner per kubikkmeter, som utgjør en økning på 12 prosent.

Les mer på ssb.no »

Eldre nyheter

Dato: [21.01.15]

Kilde: kystskogbruket.no

Skogplanting som klimatiltak »

Dato: [21.01.15]

Kilde: bondebladet.no

Tømmereksport skyter fart »

Dato: [21.01.15]

Kilde: www.fylkesmannen.no

17 millioner til skogbruket i Buskerud »

Dato: [21.01.15]

Kilde: fellesforbundet.no

Klimaavtale må stimulere skogbruket »

Dato: [20.01.15]

Kilde: frifagbevegelse.no

Ap vil lage allianse mot salg av Statskog »

Dato: [20.01.15]

Kilde: trenytt.no

Treindustrien: Fjern konsesjonsloven »

Dato: [20.01.15]

Kilde: Fylkesmannen i Oppland

20 millioner til skogbruket i Oppland »

Dato: [20.01.15]

Kilde: aftenbladet.no

Nedsalg i Statskog settes på vent »

Dato: [19.01.15]

Kilde: atl.nu

Skogen är det gröna guldet »

Dato: [19.01.15]

Kilde: skogoglandskap.no

Terrengtrening gir mer effektivitet »

Dato: [19.01.15]

Kilde: www.tv2.no

Staten kvitter seg med enorme skogsområder »