God påske!

Dato: [27.03.15]

Kilde: skoginfo.no

NORSKOG og NORTØMMERs sentralbord holder stengt fra 28. mars til og med 6. april. For intern- og mobilnumre til våre ansatte, se våre hjemmesider www.nortommer.no og www.norskog.no.

Riktig GOD påske ønskes dere fra oss. 

Les mer på skoginfo.no »

Nytt fra NORSKOG

 • Skatteetaten snur etter innsigelse fra NORSKOG

  Dato: [27.03.15]

  Skatteetaten endret for et år tilbake fortolkningen av regelverket rundt oppstart og avslutning av gjennomsnittsligning i skogbruket med tilbakevirkende kraft. Skattekonsekvensen av dette ville være betydelig og negativ for både selger og kjøper. Skatteetaten sa seg enig med NORSKOG og snudde i saken. 

 • Innspill vedrørende praktiseringen av Naturmangfoldloven

  Dato: [24.03.15]

  NORSKOG sendte forrige uke over innspill vedr. praktisereringen av Naturmangfoldloven til Klima- og miljødepartementet.

   

  Punktene kan du lese her.

   

 • Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug

  Dato: [23.03.15]

  Mandag den 23. mars åpnet Sylvi Listhaug tømmerkaien i Kaupanger. Prosjektet er gjort i samarbeid mellom NORTØMMER og Sogn- og Fjordane Skogeigarlag. – Det er store mengder skog som skal avvirkes i denne regionen i tiden fremover og kaien vil ha stor betydning for avsetningen, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. 

Dårligste elgjaktutbytte på 23 år

Dato: [27.03.15]

Kilde: ssb.no

I alt ble det felt 33 200 elg i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er 1 800 færre enn foregående jaktår. Ikke siden begynnelsen av 1990-tallet er det blitt felt færre elg her til lands.

Les mer på ssb.no »

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2015

Dato: [27.03.15]

Kilde: Fylkesmannen i Hedmark

Onsdag 8. april er det vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark.

Les mer på Fylkesmannen i Hedmark »

No skal Dagmar-skogen opp att

Dato: [27.03.15]

Kilde: Møre Nytt

Landbrukskontoret oppmodar skogeigarane om å plante i hogstflatene etter Dagmar.

Les mer på Møre Nytt »

Skal utrede landbrukets klimautfordringer

Dato: [27.03.15]

Kilde: Regjeringen

I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede landbrukets klimautfordringer. Leder av arbeidsgruppa er Erik Eid Hohle.

Les mer på Regjeringen »

– Ser ut til å bli et godt rypeår

Dato: [26.03.15]

Kilde: altaposten.no

– Jeg har snarefanget ryper i tre områder i vinter. Rev, ravn og kråke tok sin del av fangsten, som så ofte før, sier Isak Th. Triumf.

Les mer på altaposten.no »

Godt samarbeid og klare mål gav resultater

Dato: [26.03.15]

Kilde: www.nina.no

De siste fem årene har Trondheim storviltvald lyktes med å redusere elgstammen med tjue prosent. – Det er viktig å være tøff nok, sier viltrådsleder Ole Lauglo.

Les mer på www.nina.no »

Regelverk for droner på høring

Dato: [26.03.15]

Kilde: gardsdrift.no

Bruken av droner er blitt omfattende, uten at det finnes noe egnet regelverk til å regulere dette. For landbruket er droner svært interessante. Nå sendes utkast til regler på høring - men ikke til landbruket.

Les mer på gardsdrift.no »

Vårsamling for Buskerudskogbruket 2015

Dato: [26.03.15]

Kilde: Fylkesmannen i Buskerud

På linje med hestehov og tiurleik, er vårsamlingen på planteskolen et sikkert vårtegn i Buskerudskogbruket. Årets vårsamling går av stabelen onsdag 29. april, og da har du anledning til få litt faglig påfyll og treffe kollegaer fra hele fylket.

Les mer på Fylkesmannen i Buskerud »

6,3 mill. kroner til skogkultur og miljøtiltak er fordelt til kommunene i Oppland

Dato: [25.03.15]

Kilde: Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen har nå fordelt 6,3 millioner kroner til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Oppland (NMSK-midler). Variasjonen er stor, fra 15.000 kr i Vang i Valdres  til 1 mill. kr i Gjøvik.

Les mer på Fylkesmannen i Oppland »

Forslag til ny læreplan for VG3 skogfaget er sendt på høring

Dato: [25.03.15]

Kilde: nhomatoglandbruk.no

Etter initiativ fra Velg Skog har Faglig Råd for Naturbruk foreslått endring av læreplanen for Vg3 Skogfaget. En læreplangruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet, hvor Velg Skog har vært representert, foreslår større vektlegging av kompetanse knyttet til bruk av skogsmaskin og mindre vekt på manuell skogsdrift.

Les mer på nhomatoglandbruk.no »

Listhaug åpnet tømmerkai i Kaupanger

Dato: [25.03.15]

Kilde: nationen.no

Ny kai skaper optimisme blant skogeiere i indre Sogn.

Les mer på nationen.no »

Eldre nyheter

Dato: [25.03.15]

Kilde: regjeringen.no

Nasjonal bioøkonomistrategi »

Dato: [24.03.15]

Kilde: nrk.no

Anbefaler skogflåttvaksine »

Dato: [24.03.15]

Kilde: nrk.no

Nå går hogstmaskinene for fullt »

Dato: [23.03.15]

Kilde: www.ilaks.no

Vil erstatte soya med gran »

Dato: [23.03.15]

Kilde: regjeringen.no

Vern av 9 skogområder i Oslomarka »

Dato: [23.03.15]

Kilde: regjeringen.no

Almenningstråkket på Gran kåret til årets trebyggeri 2014 »

Dato: [20.03.15]

Kilde: www.pd.no

Vedtok tvang mot grunneiere »

Dato: [20.03.15]

Kilde: trearkitektur.wordpress.com

Velkommen til den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur – 2015 »

Dato: [20.03.15]

Kilde: eub.no

Mathiesen har hatt bom-tillatelse i fem år »

Dato: [20.03.15]

Kilde: regjeringen.no

Listhaug åpner nye Kaupanger tømmerkai »

Dato: [19.03.15]

Kilde: trenytt.no

Skog22 må følges opp »